Jak wdrożyć cewniki Midlinie w swoim szpitalu?

01.12.2022
Redakcja MP
lek. Olga Nizinkiewicz
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK nr 1 PUM w Szczecinie