Redakcja


Informacje teleadresowe:

 • Wydawnictwo Medycyna Praktyczna
 • Cholerzyn 445, 32-060 Liszki (k/Krakowa)
 • tel.: 12 29 34 000
 • fax.: 12 29 34 010
 • e-mail: dostepnaczyniowy@mp.pl


Redaktor naczelny:

 • lek. Rafał Młynarski


Sekretarz redakcji:

 • Katarzyna Müller


Zespół redakcyjny:

 • Aleksandra Placek
 • Maciej Muller
 • Grzegorz Krupiński
 • Jakub Grzymek


Redakcja językowa:

 • Marta Bela


Opracowanie informatyczne:

 • Monika Jurczak
 • Maciej Kaźmierzak
 • Radosław Kaźmierczak
 • Grzegorz Horodecki
 • Paweł Jedwabny
 • Janisław Juszczyk


Odpowiedzialność cywilna

Wydawca czyni wszelkie starania, aby zapewnić rzetelność informacji, opinii i stwierdzeń zawartych w artykułach ukazujących się na stronie. Niemniej jednak za treść artykułów i reklam odpowiada wyłącznie autor, sponsor lub firma marketingowa. Zgodnie z powyższym Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych nierzetelności.