EKG a wskazania do pilnej koronarografii cz. 3: minimalne uniesienie odcinka ST w odprowadzeniu aVL

17.04.2020
dr hab. n. med. Piotr Kukla
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza, Gorlice