Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Dodawanie i edycja danych Użytkownika

Administrator systemu lub Zarządca placówki może dodawać Użytkowników i edytować ich dane.

Dodawanie nowego Użytkownika

do góry strony
 • Zaznacz w menu głównym widok Użytkownicy.
 • W nowym widoku kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
 • Wprowadź login i hasło nowego Użytkownika, które będą obowiązywać podczas logowania się do programu (Użytkownik powinien zmienić hasło w swoich danych po pierwszym zalogowaniu).
 • Wpisz dane osobowe Użytkownika w formularzu i określ jego role w programie. W tym celu:
  • kliknij obszar danych osobowych (obowiązkowe dane są specjalnie oznaczone)
  • wyszukaj adres w bazie, wpisując jego fragment w wyszukiwarce, program wyświetli podpowiedzi i uaktywni podstawowe role Użytkownika, np. rolę Lekarza.
  • jeżeli Użytkownik jest lekarzem lub lekarzem dentystą, wprowadź rodzaj i stopień (jeżli dotyczy) specjalizacji, numer prawa wykonywania zawodu, sprawdź poprawność danych na pieczątkach i kliknij Dalej, aby przejść do okna, w którym określisz role Użytkownika.
 • Aby przypisać role należne Użytkownikowi zgodnie z polityką placówki:
  • w polu określającym uprawnienie kliknij przycisk Dodaj/Przypisz rolę
  • w nowym oknie zaznacz placówkę lub poradnię, aby powiązać ją z Użytkownikiem.
  • jeżeli użytkownik jest przypisany jako lekarz i lekarz dentysta do jednej poradni, wówczas na drukach i innych dokumentach wystawionych w ramach poradni będą się dopisywać dane użytkownika jako lekarza dentysty.

Role Użytkownika

do góry strony
Na podstawie nadanych ról Użytkownik otrzymuje określone uprawnienia.
 • Administrator systemu – Użytkownik, który ma dostęp do wszystkich ustawień systemu i struktury placówki i może je edytować.
 • Lekarz – osoba będąca lekarzem ma dostęp w przypisanej mu placówce do danych pacjentów, wszystkich danych medycznych oraz może przeprowadzać wizyty lekarskie.
 • Zarządca numerów recept – Użytkownik, który może zarządzać numerami recept.
 • Terminarz – Użytkownik, który figuruje w terminarzu placówki i można mu utworzyć grafik, przypisując jeden z proponowanych kolorów w programie (w tym miejscu można nadać Użytkownikowi uprawnienie do zarządzania własnym terminarzem).
 • Zarządca placówki – Użytkownik, który ma możliwość zarządzania danymi placówki i Użytkowników, np. dane struktury organizacyjnej placówki, ustawienia świadczeniodawcy.
 • Zarządca danych medycznych pacjentów – Użytkownik, który ma dostęp do danych medycznych pacjentów.
 • Recepcjonistka – Użytkownik, który wyświetla się jako recepcjonistka, ma dostęp do danych pacjentów, może umawiać wizyty.
 • Poufna recepcjonistka – ma dostęp do komórek oznaczonych w strukturze jako poufne, może umawiać wizyty.
 • Zarządca grafików – Użytkownik, który może zarządzać grafikami wizyt Użytkowników.
 • Zarządca kartotek pacjentów – Użytkownik, który ma dostęp do kartotek pacjentów.
 • Poufny zarządca danych pacjentów – Użytkownik, który ma dostęp do danych pacjentów oznaczonych jako poufne.
 • Zarządca druków – Użytkownik, który może zmieniać ustawienia druków w obrębie całego przypisanego mu świadczeniodawcy.
 • Zarządca usług – Użytkownik, który może zarządzać usługami w placówce i przeglądać ich dane.

Szablony ról

do góry strony

Zapisywanie szablonu

 • W oknie nadawania ról określ uprawnienia Użytkownika.
 • Zaznacz przycisk Zapisz jako szablon uprawnień.
 • Zapisany zestaw będzie się wyświetlał w podpowiedziach po zaznaczeniu przycisku Ustaw uprawnienia z szablonu. Możesz go wykorzystać w celu określenia uprawnień dla innego Użytkownika.

Nadawanie uprawnień z szablonu

 • W oknie nadawania ról Użytkownikowi zaznacz przycisk Ustaw uprawnienia z szablonu.
 • W nowym oknie wybierz zestaw uprawnień spośród zapisanych wcześniej szablonów i potwierdź kliknięciem. Nowy Użytkownik otrzyma odpowiedni zestaw uprawnień.

Nadawanie uprawnień na podstawie innnego Użytkownika

 • W oknie nadawania ról Użytkownikowi zaznacz przycisk Ustaw uprawnienia na podstawie innego użytkownika.
 • W nowym oknie wybierz i zaznacz z listy Użytkownika, którego zestaw uprawnień chcesz przypisać nowemu Użytkownikowi. Potwierdź kliknięciem. Nowy Użytkownik otrzyma taki sam zestaw uprawnień.

Edycja danych Użytkowników

do góry strony
 • W widoku Użytkownicy wybierz Użytkownika, którego dane chcesz edytować.
 • Kliknij właściwy obszar, aby przejść do szczegółów (Zarządzanie grafikami, Role użytkownika itp.).
 • W celu zmiany hasła Użytkownika kliknij przycisk Resetuj hasło, wprowadź nowe, następnie potwierdź zmianę.
 • Jeżeli chcesz wyczyścić ustawienia lokalne dla danego Użytkownika, kliknij Wyczyść ustawienia lokalne i potwierdź.

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–czwartek, w godz. 8.00–18.00
piątek, w godz. 8:00–17:00
e-mail: empendium@mp.pl