Opcje Użytkownika i dostęp do ustawień własnych

Dostęp do danych

 • Aby przejść do swoich danych, kliknij przycisk z nazwą Użytkownika w prawym górnym rogu ekranu.
 • W nowym widoku znajdują się kategorie danych i prywatnych ustawień.
 • Wybierz kategorię danych i kliknij, aby móc je przeglądać i edytować.
 • Uwaga!
  Leki ulubione i najczęściej stosowane wyświetlane są informacyjnie na podstawie wystawionych recepty. Możesz usunąć lek spośród ulubionych.

  Przejdź do ustawień własnych Użytkowników.

 • Aby usunąć ustawienia lokalne Użytkownika, takie jak ustawienia lokalne druków czy układ komponentów, kliknij przycisk Wyczyść ustawienia lokalne.
 • Jeżeli chcesz zmienić hasło do programu, zaznacz właściwą ikonę, wprowadź dotychczasowe i nowe hasło oraz zatwierdź zmianę.

Opcje Użytkownika

 • Wskazanie kursorem przycisku z nazwą Użytkownika (w prawym górnym rogu) umożliwia m.in.:
  • przejście do ustawień własnych (Ustawienia użytkownika)
  • przejście do widoku szybkiego startu z najczęściej wybieranymi opcjami (Szybki start)
  • zablokowanie komputera (Zablokuj)
  • zgłoszenie błędu lub sugestii w formularzu zgłoszeniowym (Zgłoś błąd lub sugestię)
  • sprawdzenie wersji programu (O programie)
  • przejście do instrukcji (Instrukcja)
  • połączenie ze zdalną pomocą techniczną, dostępną również z okna logowania (Zdalna pomoc)
  • wylogowanie (Wyloguj).
 • Obok przycisku z nazwą Użytkownika wyświetla się informacja o tym, jakie role masz przypisane w programie i w jakiej placówce jesteś zalogowany.
  Jeżeli jesteś przypisany do kilku poradni/placówek lub masz więcej ról – możesz przełączać się między nimi, zaznaczając odpowiednią pozycję na rozwijalnej liście.

Komunikator

W programie dostępna jest funkcja komunikatora, dzięki której możesz odbierać i wysyłać wewnętrzne wiadomości do Użytkowników.

Wysyłanie wiadomości

 • Kliknij ikonę koperty znajdującą się obok przycisku z nazwą Użytkownika.
 • W nowym oknie zaznacz opcję Wyślij wewnętrzną wiadomość.
 • Wybierz adresata wiadomości z listy użytkowników programu, wpisz treść i wyślij.
 • Wiadomość zostanie natychmiast dostarczona i wyświetlona u odbiorcy.

Odbieranie wiadomości i wysyłanie odpowiedzi do nadawcy

 • Liczba odebranych wiadomości od Użytkowników wyświetla się przy ikonie koperty w prawym górnym rogu ekranu.
 • W celu przeczytania informacji, kliknij ikonę koperty i zaznacz wiadomość.
 • Wiadomość możesz:
  • usunąć
  • skopiować i wkleić w dowolnym miejscu – kliknij Kopiuj do schowka.
 • Aby odpowiedzieć nadawcy – kliknij Odpowiedz, w nowym oknie wprowadź treść wiadomości i wyślij.