Rejestracja pacjenta

Rejestracja w Terminarzu

do góry strony
 • W widoku Terminarz kliknij dostępny termin.
 • W nowym oknie wprowadź dane pacjenta lub przejdź do listy wszystkich pacjentów, klikając ikonę obok pola wyszukiwarki.
 • Wybierz nazwisko pacjenta, program wyświetli jego dane osobowe z możliwością zweryfikowania statusu ubezpieczenia.
 • Możesz sprawdzić przysługujące pacjentowi pakiety oraz przypisać mu istniejące w programie lub dodać usługę, która będzie realizowana podczas wizyty, identycznie, jak w kartotece pacjenta (należy odznaczyć status Zrealizowana).
  Przejdź do kartoteki pacjenta.
 • Możesz przejść do katoteki pacjenta i sprawdzić jego dane – dane są dostępne w zależności od posiadanych uprawnień, kliknij Przejdź do kartoteki.
 • Aby umówić wizytę, kliknij Dalej, zaznaczony termin w terminarzu będzie oznaczony jako zarezerwowany przez lekarza do momentu zakończenia procesu rejestracji.
 • Określ cel wizyty. W tym miejscu możesz zmienić domyślny czas trwania wizyty lub przenieść ją na późniejszy termin.
 • W oknie podsumowania sprawdź dane, możesz wpisać komentarz przydatny lekarzowi podczas wizyty i kliknij Zakończ.
 • Termin będzie dostępny w panelu bocznym lekarza.

Rejestracja z poziomu kartoteki

do góry strony

Umawianie wizyty

 • W widoku Gabinet wyszukaj pacjenta za pomocą wyszukiwarki lub pełnej listy pacjentów.
 • Kliknij przycisk Umów w prawym dolnym rogu strony.
 • Program przekieruje Cię do widoku Terminarza.
 • W bocznej części okna wyświetli się wizytówka pacjenta do umówienia wizyty:

  • kliknij dostępny termin
  • w nowym oknie rejestracyjnym możesz sprawdzić dane pacjenta, dodać usługę, która będzie realizowana podczas wizyty identycznie, jak w kartotece pacjenta (należy odznaczyć status Zrealizowana), następnie kliknij Dalej
  • określ cel wizyty
  • w oknie podsumowania sprawdź dane, możesz wpisać komentarz przydatny lekarzowi podczas wizyty i kliknij Zakończ.
 • Kliknij Powrót, aby powrócić do ekranu z podstawowymi danymi pacjenta.
 • Termin będzie widoczny w panelu bocznym lekarza.

Rejestracja i przygotowanie wizyty do realizacji

 • Wyszukaj pacjenta w bazie pacjentów – widok Gabinet.
 • Kliknij przycisk Przyjmij.
 • W nowym oknie wprowadź nazwisko lekarza, który będzie prowadził wizytę, i komórkę.
 • Wybierz rodzaj świadczenia.
  (W tym miejscu możesz sprawdzić dane pacjenta, dodać usługę, która będzie realizowana podczas wizyty identycznie, jak w kartotece pacjenta – należy odznaczyć status Zrealizowana.)
 • Zaznacz przycisk Przyjmij pacjenta.
 • Termin będzie widoczny w panelu bocznym lekarza jako oczekujący na realizację.

Rejestracja podczas wizyty

do góry strony
 • Kliknij przycisk Informacje o pacjencie w górnej części okna wizyty, zaznacz przycisk Umów i postępuj jak podczas umawiania wizyty z poziomu kartoteki.

Pomoc techniczna i aktywacja

tel.: +48 12 293 40 08
poniedziałek–piątek, w godz. 9.00–17.00
e-mail: empendium@mp.pl