Brak premedykacji

BRAK PREMEDYKACJI

Stosowanie premedykacji straciło na znaczeniu w przypadku pacjentów, których opieka okołooperacyjna oparta jest na protokole ERAS. Do redukcji lęku w okresie przedoperacyjnym przyczyniają się:
  • udzielenie pełnej informacji odnośnie do planowanego leczenia i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia
  • unikanie głodzenia
  • podanie bogatego w węglowodany napoju rano w dobie zabiegu.
W razie konieczności stosuje się krótko działające leki anksjolityczne.

Zgodnie z prowadzonym protokołem w okresie do 12 godzin przed zabiegiem operacyjnym powinniśmy unikać stosowania długo działających leków wprowadzających w stan sedacji. Wykazano, że ich podaż opóźnia tolerancję doustnej diety i możliwość rehabilitacji ruchowej po zabiegu. Podobny efekt w redukcji lęku może przynieść odpowiednio przeprowadzona rozmowa z pacjentem i udzielenie mu pełnej informacji odnośnie do planowanego powrotu do zdrowia, a także możliwych powikłań i trudności, jakie mogą wystąpić w okresie pooperacyjnym. Ponadto korzystną rolę odgrywa zaangażowanie pacjenta w proces leczenia. Również unikanie głodzenia w okresie przedoperacyjnym i przyjęcie bogatego w węglowodany napoju na 2 godziny przed zabiegiem mają potwierdzony efekt w redukcji lęku. Jeżeli to konieczne, zaleca się podaż krótko działających leków anksjolitycznych.

Piśmiennictwo

Czytaj dalej: Rezygnacja z rutynowego stosowania zgłębników nosowo-żołądkowych

Zobacz także