Protokół ERAS (enhanced recovery after surgery) – współczesna kompleksowa formuła opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia

08.09.2015
Przygotowała lek. Magdalena Pisarska

Niniejsze opracowanie to krótkie kompendium przybliżające zagadnienie ERAS – stosowanej w świecie, jak również w Polsce współczesnej ścieżki postępowania okołooperacyjnego. Kliknięcie na poszczególne moduły koła ERAS (ryc.) przenosi do odpowiedniego podrozdziału. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi treściami zarówno chirurgów, jak i anestezjologów oraz pielęgniarki.

Warto wiedzieć, że ERAS to wymierne korzyści w postaci:

  • redukcji stresu wywołanego urazem (operacją)
  • zmniejszenia liczby powikłań okołooperacyjnych
  • przyspieszenia powrotu pacjenta do pełnej aktywności
  • skrócenia czasu trwania hospitalizacji
  • poprawy jakości opieki świadczonej na oddziałach chirurgicznych
  • obniżenia kosztów opieki zdrowotnej.

Oprócz tego na stronach serwisu mp.pl/chirurgia dostępne są obszerniejsze opracowania poświęcone poszczególnym zagadnieniom związanym z problematyką protokołu ERAS (zob. www.mp.pl/chirurgia/eras).


Ryc. Koło ERAS

Opracowanie zostało podzielone na działy: