Rezygnacja z rutynowego stosowania zgłębników nosowo-żolądkowych

REZYGNACJA Z RUTYNOWEGO STOSOWANIA ZGŁĘBNIKÓW NOSOWO-ŻOŁĄDKOWYCH

Rutynowe stosowanie zgłębników nosowo-żołądkowych nie jest zalecane.
WYJĄTKI
Zgłębniki nosowo-żołądkowe stosuje się jedynie u pacjentów z pooperacyjnymi nudnościami i wymiotami. Krótkotrwałe stosowanie zgłębnika pozwala na odbarczenie żołądka i ustąpienie objawów.

Już w 1995 roku dokonano metaanalizy badań, na podstawie której wykazano, że rutynowe stosowanie zgłębnika nosowo-żołądkowego wiąże się dla pacjenta z większym ryzykiem rozwoju powikłań pooperacyjnych. Podobne wyniki przyniosły późniejsze badania.
Na ich podstawie ustalono, że zastosowanie zgłębnika przyczynia się do:

  • wydłużenia czasu trwania pooperacyjnej niedrożności jelit
  • częstszego występowania powikłań oddechowych (zapalenia płuc czy rozedmy)
  • wydłużenia czasu pobytu w szpitalu

Jedyną grupą odnoszącą korzyści z takiego postępowania są pacjenci z masywnym zaleganiem treści w żołądku i pooperacyjnymi nudnościami i wymiotami. W pozostałych przypadkach nie ma uzasadnienia dla rutynowego stosowania zgłębników nosowo-żołądkowych, dlatego zaleca się ich usuwanie tuż po wybudzeniu pacjenta, jeszcze na sali operacyjnej.

Piśmiennictwo

Czytaj dalej: Znieczulenie zewnątrzoponowe

Zobacz także