Zapobieganie hipotermii

ZAPOBIEGANIE HIPOTERMII

Metody zapobiegania hipotermii:

  • maty grzewcze
  • ciepłe płyny infuzyjne
  • dmuchawy z ciepłym powietrzem.

Za hipotermię okołooperacyjną uważa się jakiekolwiek obniżenie temperatury ciała <36°C. Jest to zjawisko dość powszechne. Już 2-godzinny zabieg powoduje wychłodzenie i obniżenie temperatury ciała o 2–4°C i stan ten pogłębia się wraz z wydłużeniem czasu zabiegu. Wykazano, że hipotermii okołooperacyjnej towarzyszy:

  • zwiększenie częstości zakażeń miejsca operowanego
  • zwiększenie odsetka powikłań kardiologicznych.

Za zwiększenie ryzyka rozwoju zakażeń pooperacyjnych odpowiada upośledzenie układu odpornościowego wywołane hipotermią. Natomiast do powikłań kardiologicznych przyczynia się zwiększone zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen wynikające z wyrzutu katecholamin i następowego skurczu naczyń i podwyższenia ciśnienia tętniczego.

W celu ogrzania pacjentów (utrzymania normotermii) należy zastosować:

  • maty grzewcze
  • dmuchawy z ciepłym powietrzem
  • ogrzane płyny infuzyjne.

Piśmiennictwo

Czytaj dalej: Wczesna rehabilitacja ruchowa