Profilaktyka pooperacyjnych nudności i wymiotów

PROFILAKTYKA POOPERACYJNYCH NUDNOŚCI I WYMIOTÓW

Czynniki zmniejszające ryzyko pooperacyjnych nudności i wymiotów:

 • leki przeciwwymiotne
 • skrócenie czasu głodzenia
 • wczesna rehabilitacja ruchowa
 • zbilansowana płynoterapia.

Pooperacyjne nudności i wymioty mogą występować nawet u 25% pacjentów poddanych dużym zabiegom chirurgicznym. Nudności i wymioty pooperacyjne pociągają za sobą wiele niekorzystnych następstw:

 • opóźniają wprowadzenie żywienia
 • utrudniają wczesną rehabilitację ruchową
 • mogą prowadzić do odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych.

Do oceny ryzyka rozwoju pooperacyjnych nudności i wymiotów służy 4-stopniowa skala Apfel, w której uwzględniono czynniki ryzyka takie jak:

 • płeć żeńska
 • pacjent niepalący tytoniu
 • pooperacyjne nudności i wymioty lub choroba lokomocyjna w wywiadzie
 • pacjenci otrzymujący opioidy.

Dodatkowo wykazano, że częstość występowania pooperacyjnych nudności i wymiotów zależy również od wieku (im młodszy pacjent, tym ryzyko większe) oraz czasu trwania zabiegu i znieczulenia (ryzyko zwiększa się wraz z wydłużeniem tego czasu). W celach prewencyjnych u wszystkich pacjentów rutynowo w ciągu 1. doby pooperacyjnej profilaktycznie podaje się dożylnie leki przeciwwymiotne z grup: antagonistów receptorów serotoninergicznych 5-HT 3 (ondansetron 8 mg) lub antagonistów receptorów dopaminergicznych D2 (metoklopramid 10 mg). Zaleca się dodatkowo jednorazową podaż glikokortykosteroidu (deksametazon 8 mg) na początku operacji.

Piśmiennictwo

Czytaj dalej: Wczesne usuwanie cewnika