baner_edm_w_praktyce

Terminy raportowania danych do systemu e-zdrowie (P1)

01.12.2021
Informacje o każdym udzielonym świadczeniu zdrowotnym w postaci komunikatu o zdarzeniu medycznym, od 1 lipca 2021 roku powinny być przekazywane do centralnego systemu e-zdrowie (P1). Dane należy raportować niezwłocznie, w czasie rzeczywistym. Trzeba jednak pamiętać, że maksymalne terminy na realizację tych działań zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia*.


Fot. Adobe Stock

W przypadku świadczenia, które kończy się w dniu rozpoczęcia (np. wizyta) raportowanie zdarzenia medycznego do systemu e-zdrowie (P1) powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zdarzenia medycznego.

W sytuacji, gdy podmiot udziela świadczenia, którego zakończenie nie następuje w dniu rozpoczęcia (np. hospitalizacja), wtedy w terminie do 2 dni od rozpoczęcia zdarzenia medycznego powinno się przekazać do systemu e-zdrowie P1 informację zawierającą:
– dane podmiotu,
– dane pacjenta,
– typ zdarzenia medycznego,
– datę rozpoczęcia świadczenia.
Pozostałe dane należy uzupełnić w trakcie trwania zdarzenia lub nie później niż w ciągu 2 dni od jego zakończenia.

Jeśli po przekazaniu do systemu e-zdrowie (P1) kompletnych danych o zdarzeniu medycznym powstaną nowe dane dotyczące tego samego zdarzenia (np. wytworzony zostanie dokument EDM - opis badania obrazowego, dojdą wyniki badań), należy zaindeksować dokument EDM i zaktualizować dane zdarzenia medycznego. Indeksowanie dokumentu EDM powinno zawsze następować w ciągu 2 dni od jego wytworzenia. W przypadku modyfikacji zapisu aktualna będzie zawsze ostatnia wersja.

W sytuacji, gdy awaria systemu e-zdrowie (P1) uniemożliwiłaby przekazanie komunikatu o zdarzeniu medycznym oraz zaindeksowanie dokumentu EDM, wymagane jest zamieszczenie tych danych w systemie nie później niż w terminie 3 dni (nie wliczając dni wolnych) od usunięcia awarii. Jeśli awaria trwałaby dłużej niż 1 dzień, termin ten może ulec wydłużeniu decyzją ministra zdrowia, w drodze obwieszczenia.

*Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Zobacz także

Partner serwisu

Czytaj także

ue1 mz cez ue2