Skala Boston (ang. Boston Bowel Preparation Scale - BBPS)

22.03.2018
Opracowała dr n. med. Małgorzata Szczepanek na podstawie quizu

Skala Boston służy do oceny przygotowania jelita grubego do badania kolonoskopowego.

Skala BBPS opiera się na ocenie każdego z trzech segmentów jelita grubego:

  • lewego - odbytnica, esica i zstępnica,
  • środkowego - zagięcie wątrobowe, poprzecznica, zagięcie śledzionowe
  • prawego - kątnica, wstępnica.

Tabela. Stopnie oczyszczenia jelita według skali Boston
Pkt Obraz endoskopowy Opis
0 odcinek jelita nieprzygotowany: błona śluzowa jelita niewidoczna z powodu stałego stolca, którego nie można spłukać
1 błona śluzowa jedynie częściowo widoczna, pozostała część zakryta resztkami stolca i/lub mętnym płynem
2 błona śluzowa dość dobrze widoczna, nieliczne drobne resztki stolca, mała ilość mętnego płynu
3 błona śluzowa całego odcinka dobrze widoczna bez resztek stolca i mętnego płynu

Stopień ≥2 dla każdego segmentu oznacza odpowiednie przygotowanie a ocena mniejsza od tej wartości obliguje do powtórzenia badania po lepszym przygotowaniu.

Wynik podaje się w formie:
BBPS = 4/9 (0+2+2)

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.