Zakażenie Clostridium difficile na świecie

Zakażenie Clostridium difficile na świecie
22.12.2017
Prof. Christine Lee
McMaster University, Canada
Rozmowa została zarejestrowana w trakcie McMaster International Review Course in Medicine (MIRCIM) w Krakowie w 2017 r.

Prof. Christine Lee - profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie McMaster, dyrektor Laboratorium Mikrobiologii w Hamilton Health Sciences i St. Joseph's Healthcare, członek komitetu Hamilton Infection Control oraz Infection Research Group w St. Joseph's Healthcare, specjalizuje się w chorobach zakaźnych, laboratoryjnych metodach diagnozy i leczenia biegunki związanej z C. difficile oraz diagnostyce i leczeniu zakażeń szpitalnych.

Czy mogłaby Pani oszacować, jakie jest obciążenie zakażeniem Clostridium Difficile (ang. Clostridium difficile infection – CDI) na świecie i opisać tendencje dotyczące częstości występowania tego zakażenia w ostatnich dekadach?

Prof. Christine Lee: Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania – globalne obciążenie CDI nie jest dobrze znane, ponieważ to zakażenie nie zawsze jest zgłaszane. Wiemy natomiast, że w Ameryce Północnej każdego roku rozpoznaje się CDI u ponad pół miliona osób. Gdy doda się do tego kraje europejskie, daje to prawdopodobnie 1 milion osób zakażonych każdego roku.

Jeżeli chodzi o CDI związane z opieką zdrowotną, odnotowano, że w 1995 roku zapadalność na to zakażenie wynosiła około 85 na 100 000 osobodni hospitalizacji, ale w następnych dwóch dekadach zmniejszyła się do około 50 na 100 000 osobodni hospitalizacji.

Obecnie obserwujemy więcej przypadków pozaszpitalnego CDI. Niektórzy twierdzą, że chociaż zgodnie z nazewnictwem jest to zakażenie pozaszpitalne, może być również związane z opieką zdrowotną. Istnieją jednak osoby, które nie przebywały w zakładach opieki zdrowotnej i nawet nie otrzymywały antybiotyków, a zgłaszają się z CDI.

Zakażenie Clostridium difficile na świecie

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.