Krwawienie z dolnego odcinka przewodu pokarmowego u chorego leczonego przeciwkrzepliwie

08.10.2021
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Śląski Uniwersytet Medyczny

Wybrane treści dla pacjenta
  • Ostre niedokrwienie kończyn dolnych
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej