Leki stosowane w immunoterapii nowotworów a powikłania gastrologiczne

20.04.2023
dr n. med. Tomasz Rawa
Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Nowotwór
  • Nowotwór złośliwy a ciąża