Endoskopia przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe

Endoskopia przewodu pokarmowego u chorych przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Podsumowanie wytycznych British Society of Gastroenterology i European Society of Gastrointestinal Endoscopy z uwzględnieniem wytycznych American College of Gastroenterology, Canadian Association of Gastroenterology i European Society of Cardiology

12.05.2023
dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława1, dr n. med. Małgorzata Szczepanek2
1 Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej
  • Choroba refluksowa przełyku (refluks)