Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Koszty ekonomiczne niedożywienia związanego z chorobą

09.06.2014
prof. dr hab. n. med. Bruno Szczygieł
Zakład Żywienia Człowieka Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Zobacz pełną wersję artykułu: Leczenie żywieniowe

Niedożywienie związane z chorobą – mimo że dotyczy około połowy osób przyjmowanych do szpitali, zagraża życiu i zdrowiu chorych oraz znamiennie zwiększa koszty leczenia – jest bagatelizowane zarówno przez lekarzy jak i administrację ochrony zdrowia. Ponieważ do wyobraźni polityków i administratorów ochrony zdrowia bardziej przemawiają liczby niż następstwa zdrowotne nierozpoznanych zagrożeń, coraz częściej pojawiają się doniesienia dotyczące ekonomicznych następstw niedożywienia towarzyszącego chorobom. Kolejną publikację na ten temat przedstawiła grupa lekarzy holenderskich z uniwersytetu w Maastricht,16 którzy zwrócili uwagę, że zaburzenia odżywiania (undernutrition) związane z chorobą występują u około 20 milionów pacjentów leczonych w krajach Unii Europejskiej. Wprawdzie zaburzenia odżywiania (malnutrition) obejmują zarówno przeżywienie (overnutrition), którego następstwem jest nadwaga i otyłość, jak i niedożywienie, to dla celów cytowanego badania zajęto się tylko niedożywieniem związanym z chorobą, które – wpływając negatywnie na czynność wszystkich narządów i układów – jest bezpośrednią przyczyną zwiększonej częstości powikłań i śmiertelności.16 Celem badania było obliczenie całkowitych dodatkowych kosztów wynikających z niedożywienia związanego z chorobą u osób leczonych w szpitalach w Holandii. W oparciu o gromadzone od 2004 roku przez Dutch National Prevalence Measurement of Care Problems dane dotyczące między innymi występowania niedożywienia związanego z chorobą obliczono, stosując przeliczniki podane w publikacji, że całkowite koszty leczenia omawianego powikłania u osób po 18. roku życia wyniosły w 2011 roku 1,9 miliarda euro, co stanowi 2,1% wydatków na ochronę zdrowia w Holandii i 4,9% wydatków na leczenie szpitalne, pobyt w domach pomocy społecznej i leczenie w warunkach domowych. Jest to koszt przewyższający znacznie leczenie następstw otyłości, który wynosi w Holandii 1,2 miliarda euro, a mimo to nadwaga i otyłość są problemem nagłaśnianym w mediach, a niedożywienie nie. Nie uwzględniono dodatkowych kosztów leczenia niedożywienia związanego z chorobą u dzieci, chociaż – jak wynika z ostatnich publikacji17 – aż 19% dzieci przyjmowanych do szpitali w Holandii jest niedożywionych i przebywają one w szpitalu średnio o 45% dłużej niż ich prawidłowo odżywieni rówieśnicy. Problemem dodatkowych kosztów leczenia dzieci i młodzieży powinni się zająć lekarze leczący pacjentów do 18. roku życia.

Komentarz

Niedożywienie związane z chorobą stanowi poważny problem nie tylko medyczny, ale również ekonomiczny. Ocenia się, że do 50% chorych przyjmowanych do szpitali w Europie jest niedożywionych, a ich stan odżywienia ulega dalszemu pogorszeniu podczas pierwszych 10–14 dni pobytu w szpitalu, co dotyczy głównie chorych, u których wstrzymuje się doustną podaż pożywienia i podaje się dożylnie płyny krystaliczne dłużej niż 7 dni. Mimo że wczesne rozpoznanie niedożywienia i wczesne leczenie (wspomaganie) żywieniowe pozwoliłoby zaoszczędzić wiele miliardów euro tylko poprzez skrócenie czasu pobytu w szpitalu o 5 dni, wprowadzenie obowiązkowej oceny stanu odżywienia wszystkich chorych przyjmowanych do szpitali napotyka na wielkie trudności. Według danych European Nutrition for Health Alliance ponad 30% osób po 65. roku życia jest niedożywionych, a ponieważ społeczeństwa krajów europejskich się starzeją, problem będzie narastał, jeżeli nie zostaną podjęte zorganizowane działania zapobiegawcze na szczeblu Rady Europy, a następnie w poszczególnych krajach. Nie ma żadnych wątpliwości, że relatywnie podobne koszty (chociaż mniejsze ze względu na niższe płace i niższe koszty leczenia) ponosi budżet ochrony zdrowia w Polsce. Chociaż w 2011 roku ówczesna Minister Zdrowia wydała rozporządzenie nakazujące powoływanie zespołów leczenia żywieniowego we wszystkich szpitalach w Polsce i wprowadzające obowiązkową ocenę stanu odżywienia wszystkich chorych przyjmowanych do szpitali, to w następnych miesiącach – wskutek usuwania kolejnych zapisów z rozporządzenia – wróciliśmy w tej sprawie do stanu poprzedniego. Mimo to w wyniku prowadzonej od prawie 30 lat społecznej działalności członków Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w mniej więcej połowie placówek szpitalnych działają zespoły leczenia żywieniowego i prowadzone jest leczenie żywieniowe wspierane przez NFZ, który finansuje żywienie poza- i dojelitowe w szpitalach i w warunkach domowych. Niestety zapobieganie niedożywieniu, w tym niedożywieniu szpitalnemu, ciągle nie jest przedmiotem większego zainteresowania administracji ochrony zdrowia, podobnie jak zapobieganie innym chorobom.

strona 1 z 2

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.