Zakażenie Helicobacter pylori a rak żołądka

01.08.2014
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik,1 dr hab. n. med. Danuta Celińska-Cedro,2 prof. dr hab. n. med. Jan Dzieniszewski,3 prof. dr hab. n. med. Wiktor Łaszewicz,4 prof. dr hab. n. med. Tomasz Mach,5 dr n. med. Krzysztof Przytulski,1 prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska6

1 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
2 Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
3 Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii, Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
4 Katedra Pielęgniarstwa, Wydział Medyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
5 Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
6 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Mimo ogólnego zmniejszania się liczby zachorowań na raka żołądka nowotwór ten utrzymuje się na drugim miejscu wśród przyczyn zgonów na nowotwory złośliwe u ludzi (ok. 700 000 zgonów rocznie). Za ten stan odpowiedzialne są głównie zgony w krajach rozwijających się, w których stopień zakażenia ludności bakteriami H. pylori jest największy. Część badań dowodzi, że eradykacja H. pylori prowadzi do zmniejszenia zachorowalności na raka żołądka.26,27 Badania te pochodzą z krajów Dalekiego Wschodu o najwyższej zachorowalności na raka żołądka (Chiny, Japonia). W wytycznych na obszar Azji i Pacyfiku zaleca się prowadzenie badań przesiewowych w kierunku zakażenia H. pylori i leczenie eradykacyjne.28 W Europie i w Ameryce Północnej nie wykonuje się takich badań, ponieważ coraz mniejszy stopień zakażenia tych populacji oznacza także zmniejszanie się liczby zachorowań na raka żołądka. Konsensus Maastricht IV/Florencja przewiduje eradykację H. pylori tylko u osób obciążonych dużym ryzykiem rozwoju raka żołądka. Ryzyko takie wiąże się z czynnikami wymienionymi w tabeli 4, będącymi zarazem wskazaniami do eradykacji.

Tabela 4. Wskazania do eradykacji Helicobacter pylori w celu zapobiegania rakowi żołądka
1. Krewni 1. stopnia chorych na raka żołądka
2. Stan po chirurgicznym lub endoskopowym leczeniu nowotworu żołądka (gruczolak, rak, chłoniak MALT)
3. Zapalenie obejmujące cały żołądek lub trzon żołądka
4. Nasilone zmiany zanikowe w błonie śluzowej żołądka
5. Długotrwałe (>1 rok) leczenie hamujące wydzielanie kwasu solnego
6. Narażenie na niektóre czynniki środowiskowe (palenie papierosów, ekspozycja na kurz, węgiel, kwarc lub cement, praca w kamieniołomie)
7. Życzenie pacjenta obawiającego się raka żołądka

Piśmiennictwo:

26. Fukase K., Kato M., Kikuchi S. i wsp.: Effect of eradication of Helicobacter pylori on incidence of metachronous gastric carcinoma after endoscopic resection of early gastric cancer: an open-label, randomised controlled trial. Lancet, 2008; 372: 392–397
27. Ma J.L., Zhang L., Brown L.M. i wsp.: Fifteen-year effects of Helicobacter pylori, garlic, and vitamin treatments on gastric cancer incidence and mortality. J. Natl. Cancer Inst., 2012; 104: 488–492
28. Fock K.M., Talley N., Moayyedi P. i wsp.: Asia-Pacific consensus guidelines on gastric cancer prevention. J. Gastroeterol. Hepatol., 2008; 23: 351–365

Czytaj dalej: Kontrola skuteczności leczenia infekcji Helicobacter pylori

Wytyczne PTG dotyczące diagnostyki i leczenia zakażenia Helicobacter pylori – spis treści

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.