Aktualne zasady bezpiecznego wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w dobie COVID-19. Stanowisko ESGE i ESGENA

02.02.2022
dr n. med. Małgorzata Szczepanek, dr n. med. Weronika Rymer

W najnowszym numerze „Endoscopy” (2022 Feb; 54: 211–216) opublikowano uaktualnione zalecenia European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) i European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates (ESGENA)1 dotyczące wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w okresie stosowania szczepień oraz występowania nowych wariantów koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2). Eksperci tych organizacji opracowali je na podstawie analizy dotyczących tematu publikacji ukazujących się od 1 lutego 2020 do 15 października 2021 roku oraz zaleceń World Health Organisation (WHO), European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) i US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Z poprzednich stanowisk2,3 utrzymano zalecenia dotyczące: prowadzenia selekcji (triażu) pacjentów przed badaniem, szkolenia w zakresie zapobiegania i kontroli zakażeń, utrzymywania dystansu społecznego, stosowania masek ochronnych, izolacji/separacji pacjentów, roli telemedycyny i właściwej dezynfekcji oraz użycia środków ochrony osobistej. Inaczej niż poprzednio uznano jedynie, że w przypadku niedoboru masek filtrujących (FFP2 lub odpowiedników) dopuszczalne jest użycie masek chirurgicznych podczas endoskopii u chorych:
• z ujemnym wynikiem badania w kierunku zakażenia, przeprowadzonego z użyciem testu molekularnego (PCR lub izotermicznej amplifikacji kwasu nukleinowego [INAAT]) w ciągu 48 godzin przed badaniem
• którzy dostarczą potwierdzenie przeprowadzenia pełnego szczepienia przeciwko COVID-19 lub wyleczenia z COVID-19 w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Należy nadal stosować pozostałe zalecane środki ochrony osobistej (rękawiczki, czepek, ochronę oczu, wodoodporny fartuch, osłonę na buty).

Chorzy zgłaszający się do pracowni endoskopowej powinni stosować maski i utrzymywać dystans społeczny.

ESGE-ESGENA zaleca, by przed badaniem pacjenci przedstawili:
• potwierdzenie przeprowadzenia pełnego szczepienia przeciw COVID-19 lub wyleczenia z COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub
• ujemny wynik badania w kierunku COVID-19 przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed badaniem z zastosowaniem testu molekularnego.

strona 1 z 2
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta: