Aktualne zasady bezpiecznego wykonywania endoskopii przewodu pokarmowego w dobie COVID-19. Stanowisko ESGE i ESGENA

02.02.2022
dr n. med. Małgorzata Szczepanek, dr n. med. Weronika Rymer

Wybrane treści dla pacjenta
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Północnej
  • Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
  • Szczepienie przeciwko pałeczce hemofilnej typu b (Hib)
  • Szczepienia przed wyjazdem do Afryki Południowej
  • Szczepienie przeciwko środkowoeuropejskiemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu
  • Szczepienie przeciwko meningokokom
  • Polipektomia
  • Szczepienia obowiązkowe dla podróżnych
  • Szczepienie przeciwko gruźlicy
  • Koronawirus (COVID-19) a grypa sezonowa - różnice i podobieństwa