Praktyczne aspekty wystawiania recept dla seniorów – kontynuacja farmakoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej

07.10.2016
dr n. prawn. Tamara Zimna, Kancelaria Prawa Medycznego, Tresna