Wszystko o 75+

 • Leki 75+. Program ruszył i… będą zmiany?

  Trudno znaleźć lekarza, który podważałby sensowność programu darmowych leków dla osób starszych. Nie brakuje jednak głosów, że pieniądze na niego przeznaczone mogłyby zostać wydane sensowniej.

 • Praktyczne aspekty wystawiania recept dla seniorów – kontynuacja farmakoterapii w podstawowej opiece zdrowotnej

  Wystawienie recepty na bezpłatne leki z listy 75+ powinno być uzasadnione udokumentowanym w historii choroby stanem klinicznym pacjenta, z uwzględnieniem ograniczeń, jakie narzucają przepisy o ich refundacji.

 • Wskazania refundacyjne

  Pojawiają się liczne wątpliwości dotyczące wskazań, w których leki z listy dla seniorów mogą być wypisane jako bezpłatne. Należy przyjąć, że wskazania refundacyjne dla tej grupy leków pozwalające przepisać je jako bezpłatne są tymi samymi wskazaniami, w których lek może być refundowany na zasadach ogólnych.

 • Komunikacja między lekarzem AOS i lekarzem POZ ws. leków dla seniorów

  Sama recepta wystawiona przez specjalistę nie jest wystarczająca dla kontynuacji farmakoterapii w POZ, ponieważ nie zawiera rozpoznania (kodu ICD-10).

 • Bezpłatne leki dla seniorów - część II. Wystawianie recept refundowanych

  We wprowadzającej zmiany ustawie sformułowano dwa podstawowe kryteria dostępu do pełnej refundacji, które muszą zostać spełnione łącznie: wiek pacjenta – powyżej 75 lat oraz status świadczeniobiorcy. Pacjent powinien w dniu wystawienia recepty mieć ukończony 75. rok życia, aby uzyskać uprawnienia refundacyjne. Decyduje zatem dokładna data urodzenia pacjenta, a nie tylko jego rok. Z tej przyczyny przy wystawianiu recepty dla seniora, który nie ma nadanego numeru PESEL, na recepcie należy obowiązkowo wpisać datę urodzenia pacjenta.

 • Bezpłatne leki dla seniorów - część I. Kompetencje w zakresie wystawiania recept refundowanych

  Od 1 września 2016 roku pacjenci – świadczeniobiorcy, którzy ukończyli 75. rok życia (decyduje data urodzenia pacjenta, a nie rocznik), uzyskają dostęp do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.