Telemedycyna i nowe technologie w medycynie

16.03.2018
Dr n. med. Jarosław Derejczyk
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II, Katowice