Geriatria jako model opieki po hospitalizacji ostrej („postacute care”) w celu zmniejszenia rehospitalizacji

19.01.2018
Dr n. med. Jarosław Derejczyk
Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II, Katowice