Ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjenta w starszym wieku

13.05.2022
dr hab. n. med. Marek Klocek
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM, Kraków