Postępowanie w stenozie aortalnej u pacjenta w bardzo podeszłym wieku

17.06.2022
dr hab. n. med. Wiktoria Wojciechowska
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego UJ CM, Kraków