Postępowanie w niedomykalności zastawki mitralnej u osoby powyżej 80. roku życia

28.04.2023
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
II Oddział Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego, Katowice