Telomery i ich potencjalne znaczenie w procesie starzenia i w patologii

29.11.2018
Prof. Athanase Benetos
President Elect of EuGMS
Department of Internal Medicine and Geriatrics, CHU de Nancy, Hôpital de Brabois, France