Kryteria poprawności farmakoterapii geriatrycznej w praktyce klinicznej na podstawie kryteriów 2019 AGS BEERS®, 2015 STOPP/START i 2021 STOPPFALL: jak leczyć, żeby najmniej szkodzić?

25.01.2023
prof. dr hab. n. med. Barbara Bień
Klinika Geriatrii Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości; Konsultant Wojewódzki w dziedzinie geriatrii w woj. podlaskim
dr n. med. Ewelina Łukaszyk
Poradnia Geriatryczna w SP ZOZ MSWiA im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego w Białymstoku; Instytut dla Zdrowej i Lepszej Starości

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Przewlekła niewydolność nerek
  • Zaparcia czynnościowe
  • Zaparcia u dzieci
  • Ból podczas oddawania moczu (mikcji)
  • Zespół Fanconiego
  • Bezsenność
  • Ból w okolicy lędźwiowej (ból „w boku”; ból „pleców”)
  • Dieta w zaparciach
  • Zaparcia
  • Dieta w przewlekłej niewydolności nerek