Sarkopenia i rehabilitacja w sarkopenii

17.06.2021
dr n. med. Karolina Piotrowicz
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków
dr n. o kf. Joanna Czesak
Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków