Całościowa ocena geriatryczna

13.08.2021
dr n. med. Karolina Piotrowicz
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków