mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Współpłacenie...

20.10.2015
Małgorzata Solecka
Kurier MP

...metodą na kolejki i wizyty niekonieczne z powodów medycznych? Lekarze są na TAK, a politycy?

Polscy lekarze pracują jak stachanowcy. Jest ich za mało – 2,2 na tysiąc mieszkańców, a rocznie udzielają średnio trzech tysięcy konsultacji. Ale nawet taki wysiłek nie jest w stanie rozładować oblężenia poradni lekarzy POZ ani kolejek do specjalistów. Jeden z powodów: część pacjentów przychodzi do lekarzy bez potrzeby.

Fot. Jarosław Kubalski / Agencja Gazeta

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!