mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Choroba systemu postępuje

08.12.2015
korektorzdrowia.pl

Choroba systemu ochrony zdrowia postępuje, bez względu na kolejne ekipy rządzące. Dowodem jest utrzymująca się negatywna tendencja w dostępie do świadczeń zdrowotnych, stale monitorowany przez Fundację WHC od 5 lat. Rok 2015 to rok, w którym od stycznia przeciętny czas oczekiwania nie skrócił się poniżej 11 tygodni.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!