mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Zarobki lekarzy wg GUS

04.02.2016
GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto lekarza w październiku 2014 r. wyniosło 7040,55 zł - podaje Główny Urząd Statystyczny w najnowszym opracowaniu z cyklu "Struktura wynagrodzeń według zawodów". Wg GUS przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto lekarza w tamtym czasie to 36,28 zł. Oto przegląd danych z raportu GUS.

Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta

O tym się mówi
  • Bliżej końca "refundologii"?
    Nie obiecuję, że stanie się to w czerwcu, ale finalizujemy prace nad zdjęciem z lekarzy obowiązku określania poziomu refundacji – mówiła podczas Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy minister zdrowia Izabela Leszczyna. Największym aplauzem delegaci powitali słowa o likwidacji zespołów ds. błędów medycznych w prokuraturach.
  • MZ i NFZ chcą wspierać procesy konsolidacji szpitali
    Ma to być remedium na problemy szpitalnictwa i – obok odwracania piramidy świadczeń – kluczowy element zmian systemowych. Minister zdrowia zapowiedziała, że rozmowy z przedstawicielami samorządów, o których wspominała już w marcu, ruszą lada chwila.
  • Na rozmowy o systemie nie ma miejsca i czasu
    MZ nie potrafi załatwić tak błahej systemowo sprawy, jak uwolnienie od kary lekarzy ukaranych za tzw. nienależną refundację preparatu mlekozastępczego. Jak mamy uwierzyć, że możliwe będą jakiekolwiek decyzje systemowe? – pyta Łukasz Jankowski, prezes NRL.