mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Rozkułaczyć lekarzy!

26.04.2016
Krzysztof Bukiel
OZZL

Dlaczego o wynagrodzeniach lekarskich mają decydować inne grupy zawodowe w porozumieniu z przedstawicielami rządu i niektórych organizacji pracodawców? Z przecieków, które dotarły do mnie, wynika, że pomysłem na poprawę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia jest zmniejszenie płac lekarzy – pyta Krzysztof Bukiel.

Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!