mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Rozkułaczyć lekarzy!

26.04.2016
Krzysztof Bukiel
OZZL

Dlaczego o wynagrodzeniach lekarskich mają decydować inne grupy zawodowe w porozumieniu z przedstawicielami rządu i niektórych organizacji pracodawców? Z przecieków, które dotarły do mnie, wynika, że pomysłem na poprawę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia jest zmniejszenie płac lekarzy – pyta Krzysztof Bukiel.

Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Jakie stawki dla lekarzy
    Kiedyś uważano, że lekarz wręcz nie powinien ogłaszać swojej gotowości do podjęcia pracy, że to uwłacza godności zawodu, ale młodsze pokolenie nie patrzy na ten problem w ten sposób.
  • Co z tym odsetkiem PKB?
    Minister zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowanie odrzuca możliwość zmian w ustawie 7 proc. PKB na zdrowie, bo – jak mówi – nie będzie ministrem zdrowia, któremu historia przypisze zmniejszenie finansowania tego sektora. Właśnie widzimy pierwsze efekty takiego podejścia.
  • Kształcenie lekarzy pod lupą KZ
    Resorty nauki i zdrowia mają nadzieję, że audyt kierunków lekarskich, które działają bez akredytacji PKA, zostanie zakończony w maju. – Do tego czasu nie będziemy podejmować rozmów o ustalenie limitu miejsc – zapowiedziała w środę wiceminister nauki.