mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Radziwiłł: W systemie brakuje 35 mld zł

19.07.2016
PR Jedynka

Wkrótce zaprezentujemy pomysł na reformę służby zdrowia. Jednym z elementów będzie propozycja dochodzenia etapami, przez kilka lat, do poziomu finansowania właściwego dla krajów naszego regionu. Chciałbym, żeby było to docelowo 6% PKB - powiedział minister zdrowia Konstanty Raddziwiłł w radiowej Jedynce.

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!