mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Wybór między lekarzem żadnym a martwym

11.08.2016
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący OZZL

Kilka tygodni temu minister zdrowia zauważył, że ograniczenie czasu pracy lekarzy, a zatem i zakaz konkurencji dla nich, jest rozwiązaniem ryzykownym, bo – z powodu wielkiego niedoboru lekarzy – może się okazać, że w wielu miejscach po prostu ich zabraknie. Zilustrował tę sytuację następującymi słowami: „jest wybór między lekarzem zmęczonym a żadnym lekarzem”. Okazuje się, niestety, że życie brutalnie zweryfikowało tę tezę: wybór jest między lekarzem żadnym a martwym.

Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!