mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Eksperyment na lekarzach

11.08.2016
OZZL

W związku z kolejnym już przypadkiem śmierci lekarza z przepracowania OZZL domaga się od ministra zdrowia i całego rządu RP wprowadzenia rozwiązań prawnych, które by uniemożliwiły omijanie przepisów o czasie pracy przez lekarzy i ich pracodawców. W szczególności należy wprowadzić zasadę, że dozwolone limity czasu pracy dotyczą danej osoby bez względu na podstawę zatrudnienia i ilość miejsc pracy.

Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL. Fot. Włodzimierz Wasyluk

O tym się mówi
  • Spór o jakość kształcenia
    Kwestia jakości kształcenia jest od wielu tygodni główną osią sporu między środowiskiem lekarzy i lekarzy dentystów a ministerstwami edukacji i nauki oraz zdrowia.
  • POZ – pełzająca rewolucja
    Większość poradni nie wejdzie w opiekę koordynowaną w najbliższym czasie. Przed nimi miesiące, wręcz lata ciężkiej pracy – i to niekoniecznie zakończonej sukcesem – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Niebezpieczny oksymoron
    System szkolenia zapewniający odpowiedni poziom i dopuszczający do sedacji proceduralnej lekarzy innych specjalności musi powstać z udziałem PTAiIT – komentuje projekt rozporządzenia w sprawie tzw. umiejętności dr hab. Paweł Andruszkiewicz, członek zarządu PTAiIT.
Wideo
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!