Szpitale kliniczne WUM beneficjentami w konkursie POIS

Szpitale kliniczne WUM beneficjentami w konkursie POIS
07.12.2017
WUM

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka oraz Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej otrzymały dofinansowanie w konkursie POIS.09.02.00-IP.04-00-006/2016 w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.