Wypowiedzenia opt-out w Opolu

Wypowiedzenia opt-out w Opolu
07.12.2017
Gazeta Wyborcza Opole, Onet, Radio Opole

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 39 rezydentów i 40 specjalistów z 242 zatrudnionych na etacie (w tym 84 rezydentów) złożyło wypowiedzenia klauzul opt-out. W Wojewódzkim Szpitalu w Opolu umowy opt-out wypowiedzieli wszyscy lekarze z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu oraz wszyscy rezydenci z Chirurgii Ogólnej.