Radziwiłł: Byłem mocno rozczarowany

Radziwiłł: Byłem mocno rozczarowany
12.01.2018
RMF FM

Sprawy są mocno zaawansowane jeśli chodzi o propozycje rezydentów. Byłem mocno rozczarowany ostatnim spotkaniem. Ich stanowisko było nieadekwatne do sytuacji, w której przyszedłem z projektem porozumienia. Zawierało ono dalszy wzrost ponad ustawę nakładów na ochronę zdrowia, ale także całą długą listę realizacji tego, co nie tyle można nazwać postulatami lekarzy rezydentów, ale wspólnymi postulatami. Nie dane mi było przedstawić tej listy – stwierdził były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.


Konstanty Radziwiłł. Fot. Adrian Grycuk [CC BY-SA 3.0 pl], via Wikimedia Commons