Szumowski: Kwestie światopoglądowe nie są w tej chwili moim priorytetem

Szumowski: Kwestie światopoglądowe nie są w tej chwili moim priorytetem
24.01.2018
Olga Zakolska, Justyna Wojteczek