Początek, nie koniec

Początek, nie koniec
12.02.2018
Krzysztof Bukiel
OZZL

Podpisanie porozumienia między PR OZZL a ministrem zdrowia spowodowało – jak się można było spodziewać – całe spektrum reakcji: od stwierdzeń, że to całkowita klęska do opinii, że ogromny sukces. Każdy ma jakieś inne doświadczenia, inne oczekiwania, inny temperament, inną wiedzę lub wyobrażenia na temat „siły negocjacyjnej” każdej ze stron. Trudno w takim przypadku powiedzieć, kto ma rację.


Krzysztof Bukiel. Fot. Włodzimierz Wasyluk