Porozumienie zaogni sytuację?

Porozumienie zaogni sytuację?
12.07.2018
Małgorzata Solecka
Kurier MP