Katowice - uczelnia techniczna wykształci lekarzy

Katowice - uczelnia techniczna wykształci lekarzy
10.08.2018
WST

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2018r. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach uzyskała zgodę do prowadzenia kształcenia na kierunku Lekarskim na Wydziale Nauk Medycznych na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim.