Apel PNRL o zwrot kosztów leczenia cudzoziemców

Apel PNRL o zwrot kosztów leczenia cudzoziemców
10.08.2018
NIL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się z apelem do Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o "podjęcie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków" związanych z nieuiszczaniem kosztów niezbędnej pomocy medycznej udzielanej przez placówki ochrony zdrowia cudzoziemcom.