mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Rola płatności i instytucji charytatywnych w rynkowym systemie ochrony zdrowia

23.02.2021
Łukasz Jasiński
mises.pl

Instytucje charytatywne oraz dobrowolne wpłaty darczyńców stanowią ważny element rynkowego systemu ochrony zdrowia. Mimo braku scentralizowanej struktury wraz z rozwojem gospodarczym powstaje coraz więcej instytucji tego typu. W pozytywny sposób przyczynia się to również do rozwoju odpowiednich postaw etycznych w społeczeństwie oraz pokazuje, że istnieje realna rynkowa alternatywna dla sformalizowanych i przymusowych systemów publicznych, która jednocześnie może sprawnie funkcjonować w otoczeniu rozwiązań komercyjnych.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta

O tym się mówi

  • Stałe ryzyko, incydentalne pieniądze
    Jeżeli lekarz pracuje na oddziale, na którym są łóżka covidowe, to próba stwierdzenia, że jeden anestezjolog obsługiwał łóżka covidowe, a drugi nie, jest po prostu śmieszna. To są żenujące próby pozbawiania lekarzy dodatków – mówi Jerzy Wyszumirski, przewodniczący Związku Zawodowego Anestezjologów.
  • PNRL krytykuje projekt dopuszczenia anestezjologów spoza Unii
    Prezydium samorządu lekarskiego negatywnie ocenia projektowane zmiany i wnosi o odstąpienie od ich dalszego procedowania.
  • Cyfryzacja to priorytet
    Dzięki przyspieszeniu i automatyzacji procesu obsługi e-skierowań personel oszczędza czas. Jest więc szansą na skrócenie i rozładowanie kolejek do specjalistów oraz dokładniejsze konsultacje – zapewnia w rozmowie z mp.pl Anna Goławska, wiceminister zdrowia.