mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

MZ – raport o opiece farmaceutycznej

06.04.2021
MZ

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument „Raport opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia” stanowiący efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej, złożonego z przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz przedstawicieli środowiska akademickiego.

O tym się mówi