mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

Apel o kontynuowanie rozmów

13.10.2021
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Czy dotychczasowy dialog, prowadzony z Komitetem Protestacyjno-Strajkowym Pracowników Ochrony Zdrowia, nie był ze strony Ministerstwa Zdrowia tylko grą na czas? Prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, wraz z prezesami samorządów pielęgniarek i położnych, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych zaapelował o realny dialog i nieprzenoszenie negocjacji na forum Zespołu Trójstronnego, co zapowiada minister zdrowia Adam Niedzielski.

Protestujący w Białym Miasteczku przed Kancelarią Premiera, Warszawa 13 września 2021 r. Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

O tym się mówi

  • "Dotychczasowe formy protestu się wyczerpały"
    Jest jedna forma protestu, która na pewno jest skuteczna, co pokazali nam ratownicy medyczni, rezygnując ze świadczenia pracy – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
  • Nie ma porozumienia z rządem
    Rozmowy ostatniej szansy zakończyły się bez porozumienia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber oświadczył, że protestujący od miesiąca przedstawiciele zawodów medycznych nie byli zainteresowani ofertą podwyżek w 2022 roku. Protestujący – że rząd nie przedstawił żadnej oferty, która odpowiadałaby na sformułowane we wrześniu postulaty.
  • Zarządzenie, które może skompromitować opiekę koordynowaną
    Wchodzimy w obligatoryjną opiekę koordynowaną nieprzygotowani, bez pieniędzy i z zarządzeniem płatnika napisanym na kolanie. Jak mamy nie protestować? – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.