mp.pl to portal zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Prosimy wybrać:

System pełen napięć

13.10.2021
Małgorzata Solecka
Kurier MP

Decyzje, jakie od miesięcy zapadają w systemie ochrony zdrowia, de facto uprzywilejowują sektor prywatny. Można mówić wręcz o wygaszaniu publicznej ochrony zdrowia – oceniają eksperci. Część stawia pytanie, czy jeszcze w ogóle można mówić o systemie.

O tym się mówi

  • "Dotychczasowe formy protestu się wyczerpały"
    Jest jedna forma protestu, która na pewno jest skuteczna, co pokazali nam ratownicy medyczni, rezygnując ze świadczenia pracy – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.
  • Nie ma porozumienia z rządem
    Rozmowy ostatniej szansy zakończyły się bez porozumienia. Wiceminister zdrowia Piotr Bromber oświadczył, że protestujący od miesiąca przedstawiciele zawodów medycznych nie byli zainteresowani ofertą podwyżek w 2022 roku. Protestujący – że rząd nie przedstawił żadnej oferty, która odpowiadałaby na sformułowane we wrześniu postulaty.
  • Zarządzenie, które może skompromitować opiekę koordynowaną
    Wchodzimy w obligatoryjną opiekę koordynowaną nieprzygotowani, bez pieniędzy i z zarządzeniem płatnika napisanym na kolanie. Jak mamy nie protestować? – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.